Kinetická teória plynov


Kinetická teória plynov vysvetľuje ich vlastnosti na základe molekulovej štruktúry. Pomocou pohybu molekúl a ich nárazov na steny nádoby vysvetľuje tlak plynu v nádobe. Vysvetľuje vnútornú energiu sústavy veľkého počtu molekúl a jej závislosť od teploty. Pomocou kinetickej teórie plynov chápeme závislosť tlaku od nadmorskej výšky, rozdelenie molekúl plynu podľa ich rýchlosti, a tiež veľkosť tepelných kapacít ideálnych plynov (Červeň, 2007).

  1. Tlak plynu na steny nádoby
  2. Vnútoná energia plynov
  3. Plyn v gravitačnom poli
  4. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti